Enter - Prise wielokrotnie wspierał duże i mniejsze organizacje w dostarczaniu realnych oszczędności wydatków w procesach IT rozumianych jako zmiana w działalności operacyjnej w IT, a nie powierzchowne działania związane z zakupem nowych rozwiązań informatycznych.


Time&Material

 • Specjaliści zatwierdzeni przez Klienta
 • Rozliczenie miesięczne w oparciu o rzeczywisty czas pracy specjalisty
 • Ustalone stawki za pracę poszczególnych specjalistów
 • Specjaliści pracują w lokalizacji wskazanej przez klienta

Team Leasing

 • Dostarczamy również w modelu body leasingowym całe zespoły zgodne z wymaganiami klienta
 • Dostarczane przez nas zespołu mogę pracować w lokalizacji wskazanej przez klienta a także świadczyć usługę w modelu zdalnym
 • Zespół zatwierdzony przez Klienta

Optymalizacja Infrastruktury

 • Konsultujemy i doradzamy  w zakresie optymalnego wykorzystania sprzętu, licencji oraz konieczności ich posiadania.
 • Dostarczamy jakościowe audyty celem zmniejszenia opłat za wsparcie oraz utrzymanie dla infrastruktury i  oprogramowania.
 • Reprezentujemy Klientów w zarządzaniu kompleksowymi projektami poprzez posiadaną ekspercką wiedzę o projektach w IT.
 • Zwiększamy jakość istniejących procesów IT pod kątem cyklu życia sprzętu oraz zasobów ludzkich.
 • Wdrażamy realną automatyzację procesów IT w zakresie wsparcia i utrzymania infrastruktury.
 • Optymalizujemy kosztowo wykorzystywane zasoby chmurowe
 • Zapewniamy rzetelne i niezależne wsparcie w zakresie wyborów najlepszego rozwiązania pod kątem potrzeb i osiągania założonych celów w procesie zakupów IT.